Центар за внатрешни болести „СРЦЕ“

ул.Дренак бр.6, 1000 , Скопје
тел: 02 3217 016, E-маил: srce@srce.com.mk

За да го превземете Вашиот резултат од www.srce.com.mk, следете ги следните чекори:

1.Во полето „ВАШ КОД“ внесете го кодот кој се наоѓа на крајот од вашето упатството назначен како ВАШ КОД.

(Доколку Вашиот резултат е обработен ќе ви се појави поле за внес на валиден е-маил. Доколку резултатот не е обработен ке ви биде прикажана порака , да ја повторите постапката за одреден временски период.)

2.Во полето „Е-МАИЛ“ внесете го Вашиот валиден е-маил и Кликнете „ПРЕВЗЕМИ“.

ВАШ КОД

ВАШ Е-МАИЛ